zaterdag 10 november 2012

Vraag 3 Brabo: bord verlaten wanneer je aan zet bent.


3) Is het toegelaten om het bord te verlaten wanneer je aan zet bent? Ik weet dat de fidereglementen niet toelaten om de speelzaal te verlaten maar ik weet niets af van het bord niet te verlaten. Ik doe soms mijn trui af en ga die ergens aan een kapstok ophangen of wanneer er gratis drankjes zijn in de speelkamer dan ga ik soms voor een moeilijke beslissing snel langs de dranktafel in mijn eigen bedenktijd. Ben ik hiermee in overtreding en moet ik hiermee wachten tot de tegenstander aan zet is?

Wanneer we de Engelse tekst bekijken die voor de FIDE de officiële tekst is dan lezen we:

“ 12.2 Players are not allowed to leave the ‘playing venue’ without permission from the arbiter. The playing venue is defined as the playing area, rest rooms, refreshment area, area set aside for smoking and other places as designated by the arbiter.

 The player having the move is not allowed to leave the playing area without permission of the arbiter.”

Art.12 bestaat dus uit twee delen men heeft het over “spelers” en de “speler aan zet”.
In het Nederlands staat er:

Spelers hebben geen toelating het speelgebied te verlaten zonder toestemming van de arbiter.  Met speelgebied wordt hier bedoeld de speelruimte (oppervlakte, gebied)  rookruimte, toiletten, koffiekamer enz.. dus alle ruimten aangeduid door de arbiter.

De laatste regel spreekt over:  de “speler aan zet” is niet toegelaten de “speelruimte” te verlaten zonder toestemming van de arbiter. Hier wordt dus met ruimte de speeltafel met bord en stukken bedoeld. Er wordt niet bepaald dat de speler op zijn stoel moet zitten maar hij moet dus wel bij zijn bord zijn.

Het verlaten van zijn bord terwijl men aan zet is kan ook door de tegenstrever beschouwd worden als minachting voor zijn partij en aanzien worden als onsportief gedrag.  

 

 

Vraag 2 Brabo: praten aan bord


2) Is het toegelaten om met de tegenstander te praten als je niemand stoort? Bij ons is het bijvoorbeeld de gewoonte om een drankje aan te bieden. Sommigen menen dat de fidereglementen dit niet toelaten maar ik zou niet weten welk fidereglement zoiets stelt.

Praten in een tornooi stoort steeds. En niet elke speler is ervan gediend dat men vraagt of hij een consumptie wenst en zal dit als storend ervaren. Uiteraard staat er niet expliciet in de regels dat men geen kopje koffie of een biertje mag aanbieden.

Art.12.6 van het wedstrijdreglement bepaald o.a. “Het is verboden de tegenstander, op welke wijze dan ook af te leiden of te hinderen.”
(12.6  It is forbidden to distract or annoy the opponent in any manner whatsoever.)  
Buiten de wedstrijdregels zijn er ook de tornooireglementen die eveneens het gedrag van spelers behandelen.

vraag 1 Brabo : afspraken prjzengeld


1) Als 2 spelers al dan niet tegen elkaar spelend, beslissen voor aanvang van de laatste ronde hun prijzengeld te delen zonder er sprake is van invloed op de resultaten, mag dit of niet. Indien niet op welke basis mag dit niet. Bijvoorbeeld 2 vrienden hebben samen lief en leed gedeeld in het tornooi (zelfde hotelkamer, feestjes,...) en beslissen om elkaar financieel te helpen door achteraf ongeacht de uitslagen de prijzen te delen. Ik wil er tevens op wijzen dat de USCF reglementen afwijken van de fide, zie 20L waar specifiek vermeld staat dat geen afspraken mogen worden gemaakt om prijzen te delen ongeacht het resultaat

Ik vind het een wat vreemde vraag. Zoals ik het hier lees, spreken twee vrienden af om als ze geld winnen dit samen te delen. Ze zijn blijkbaar niet van plan om op enige wijze de uitslagen te beïnvloeden.
Uiteindelijk wat spelers achteraf met hun gewonnen geld doen is hun zaak daar heeft niemand toch iets in te bepalen?
Het zou gans iets anders zijn als ze bewust een partij verliezen of remise spelen om invloed uit te oefenen op het verdelen van het prijzengeld. In dat geval denk ik dat de ethische code van de FIDE in voege treed zeker omdat de organisatie aangeeft volgens de FIDE regels te spelen en dus het al of niet doorgeven van de partijen daar geen invloed op heeft.

2.2.10  Bovendien worden  disciplinaire maatregelen zoals bepaald in de “Code of Ethics” genomen in geval van gebeurtenissen die leiden tot het in een ongunstig daglicht stellen van het schaakspel, FIDE of haar federaties en op deze manier hun reputatie schade aanbrengt.

2.2.10
In addition, disciplinary action in accordance with this Code of Ethics will be taken in cases of occurrences which cause the game of chess, FIDE or its federations to appear in an unjustifiable unfavorable light and in this way damage its reputation.

dinsdag 6 november 2012

Onjuiste beginopstelling

Vraag: Als men tijdens de partij merkt dat de beginstelling niet juist was moet men dan verder spelen?

a) Wanneer tijdens een gewone partij  (dus geen Rapid of snelschaak) geconstateerd wordt dat de beginstelling onjuist was, wordt de partij ongeldig verklaard en dient men een nieuwe partij te spelen.
(art. 7.1a)

b) Ligt het bord niet juist (volgens art.2.1) dan moet de bereikte stelling overgebracht worden naar een ander bord en de partij verder gespeeld. (art.7.1b)

c) Wanneer men merkt dat er met de verkeerde kleur gespeeld wordt moet er worden doorgespeeld tenzij de arbiter anders beslist.

d) Als er gespeeld wordt volgens de regels voor Rapidschaak of voor Snelschaak en er geen voldoende arbiters zijn (1 voor max. 3 partijen Rapidschaak of 1 per partij Snelschaak)  dan is buiten de wedstrijdregels ook het volgende van kracht:
Wanneer door beide spelers drie zetten zijn voltooid kan er geen claim meer ingediend worden met betrekking tot een onjuiste beginopstelling, een verkeerd geplaatst bord of de instelling van de klok! Er moet dus verder gespeeld worden. (Aanhangsel.A4)

1 arbiter/partij voor snelschaak en 1 arbiter/3 partijen voor Rapidschaak is waarschijnlijk in ons land niet haalbaar dus hou er rekening mee dat het Aanhangsel A en B (Rapid en Snelschaak) steeds samen met het wedstrijdreglement van toepassing zal zijn.


donderdag 1 november 2012

Verduidelijking arbitersblog

Het was geenszins de bedoeling dat de arbitersblog een discutieplaats van wedstrijdregels zou worden. Vele spelers zijn niet zo vertrouwd met de wedstrijdregels en daar willen wij als arbiter een helpende hand toesteken.

Ik heb totaal geen bezwaar tegen discuties, maar deze kunnen op de duur over een totaal ander aspect van de wedstrijdregels gaan dan waar het artikel in oorsprong over ging. Dit kan spelers in de war brengen doordat ze op de duur door de bomen het bos niet meer zien.

Daarom worden de rechtstreekse reacties op een artikel uitgeschakeld. Er zal eerst gekeken worden of de reactie rechstreeks betrekking heeft op het artikel.

Met alle respect voor hen die graag discuteren.