woensdag 9 oktober 2013

Klok onterecht ingedrukt en zet teveel gerekend..

(Vraag van Bernard Logie)

Geachte,
Ik kreeg reeds verscheidene vragen in verband met de elektronische klokken.

Bijvoorbeeld:
De klok telt het aantal gespeelde zetten. Wanneer nu iemand de klok onterecht indrukt en daarna terug goed zet wordt een zet teveel gerekend. Volgens sommigen kan dit problemen opleveren in de tijdnoodfase.
Zelf ben ik arbiter C. Met deze klokken heb ik echter niet veel ervaring en heb liever de degelijke Gardens. Wat bijvoorbeeld als de batterij op is? Andere tips zijn zeker ook welkom.

Een digitale klok bezit ook een zettenteller. De arbiter kan het juiste aantal zetten terug instellen door middel van de notatiebriefjes. In het aangehaalde geval zou zowel van wit als van zwart een zet moeten afgetrokken worden in de zettenteller, let er wel op dat de hefboom in de juiste stand staat vooraleer de klok terug in gang wordt gezet.
Bij uitvallen van een klok (b.v. batterij) tijdens de partij moet de tijd (alsmede het aantal zetten) opnieuw door de arbiter op de nieuwe klok worden ingesteld. Hij moet dit zo nauwkeurig mogelijk doen en in samenspraak met de beide spelers. Regelmatig de kloktijden noteren alsmede het aantal uitgevoerde zetten van wit en zwart tijdens de partij(en)  geeft al een grotere kans op een juiste instelling.  Als beide spelers akkoord kunnen gaan met de nieuwe instelling dan kan de klok terug gestart worden.
En Garde klokken hebben ook hun gebreken. Digitale zijn juister. Het beste is de handleiding van de klok degelijk door te nemen en ervaring op te doen want deze zullen stilaan een verplichte klok worden.


zaterdag 16 februari 2013

Remise claim in tijdnood?

Op Facebook kwam ik volgende vraag tegen waarbij er een arbiter is om te noteren in tijdnood:

Stel dat geen van beide spelers in de laatste periode nog hoeven te noteren (en dat ook niet doen),
kan er dan remise geclaimd worden op basis dat de dezelfde stelling 3 keer op het bord is gekomen (of gaat komen als de claimer zijn geplande zet zou uitvoeren).
Hierbij dan gebruik makende van de notities van de arbiter om dit te staven?


Volgens art.8.1 is elke speler verplicht gedurende gans de partij te noteren.
Als hij aan zet is en remise wilt claimen op basis van 3x dezelfde stelling moet hij eerst zijn zet opschrijven die hij wilt doen en dan de arbiter inlichten dat hij remise eist op basis van 3x dezelfde stelling.
Als hij heeft blijven noteren geen probleem. Is hij gestopt met noteren (laatste 5 min) dan kan hij alleen remise claimen als zijn tegenstrever de zet gedaan heeft waarmede die stelling tot stand kwam en hij daarna aan zet is (art.9.2a en b). Daarna moet hij zijn gelijk bewijzen aan de hand van het notatiebriefje van zijn tegenstrever.
De 50 zetten regel kan hij dus ook nooit inroepen wanneer beide niet genoteerd hebben. De arbiter mag inderdaad niet ingrijpen in het spel en de zetten meedelen.
Als dus beide spelers niet noteren heeft het geen zin  remise te claimen voor 3x dezelfde stelling.
Ter bijkomende info: een arbiter hoeft niet de zet specifiek op de schrijven indien hij door de snelheid van het spelen b.v. niet kan volgen mag hij gewoon een streepje zetten als teken dat er een zet gedaan is.

maandag 7 januari 2013

Reactie van Arnt Veenstra op vraag Tanguy (Blitz:Rapid) 30/09/12

Uw reactie betreft punt 4 van de vraag van dhr. Tanguy over het claimen van remise.
Ik heb een reactie op basis van iets wat ik op het arbiterslog las.
Er staat dat als de tegenstander alleen een Koning + Paard heeft, hij niet meer kan mat zetten. Dit is uiteraard van belang wanneer je eigen vlag gevallen is.
Volgens mij klopt deze bewering niet. Het klopt alleen als je zelf alleen maar een koning hebt. Als je zelf bijvoorbeeld nog een loper hebt, dan kan de tegenstander bij het beste spel van zijn kant en het slechtste spel van je eigen kant, wel mat zetten. In dit verband lijkt me de engelse term 'helpmate' van belang. De nederlandse term hiervoor weet ik niet.

Voorbeeld:

Wit: Koning h1, Loper g1
Zwart: Koning h3, Paard g3

 Ik denk dat de bewuste fide-regel het vaakst verkeerd geinterpreteerd wordt.
 
Bij herlezing van het artikel kan ik stellen dat uw reactie terecht is. Ik ben er van uitgegaan dat Dhr. Tanguy bedoelde K en P tegen K alleen. Indien de koning echter niet alleen is dan is inderdaad een mat of zoals u aanhaalt een zelf mat mogelijk.
Het vallen van de eigen vlag is zelfs niet direct noodzakelijk. In de periode van het “versneld beëindigen” kan de aan zet zijnde speler (dus in dit geval de speler met de koning alleen) als hij minder dan 2 minuten over heeft voor zijn vlag valt remise claimen  (art. 10.2.)
Let wel bij snelschaak is dit artikel NIET van toepassing als er onvoldoende arbiters aanwezig zijn.
Met versneld beëdigen wordt bedoeld die periode van een partij waarin alle (resterende) zetten moeten worden gedaan in een beperkte tijd (art. 10.1.)