zaterdag 16 februari 2013

Remise claim in tijdnood?

Op Facebook kwam ik volgende vraag tegen waarbij er een arbiter is om te noteren in tijdnood:

Stel dat geen van beide spelers in de laatste periode nog hoeven te noteren (en dat ook niet doen),
kan er dan remise geclaimd worden op basis dat de dezelfde stelling 3 keer op het bord is gekomen (of gaat komen als de claimer zijn geplande zet zou uitvoeren).
Hierbij dan gebruik makende van de notities van de arbiter om dit te staven?


Volgens art.8.1 is elke speler verplicht gedurende gans de partij te noteren.
Als hij aan zet is en remise wilt claimen op basis van 3x dezelfde stelling moet hij eerst zijn zet opschrijven die hij wilt doen en dan de arbiter inlichten dat hij remise eist op basis van 3x dezelfde stelling.
Als hij heeft blijven noteren geen probleem. Is hij gestopt met noteren (laatste 5 min) dan kan hij alleen remise claimen als zijn tegenstrever de zet gedaan heeft waarmede die stelling tot stand kwam en hij daarna aan zet is (art.9.2a en b). Daarna moet hij zijn gelijk bewijzen aan de hand van het notatiebriefje van zijn tegenstrever.
De 50 zetten regel kan hij dus ook nooit inroepen wanneer beide niet genoteerd hebben. De arbiter mag inderdaad niet ingrijpen in het spel en de zetten meedelen.
Als dus beide spelers niet noteren heeft het geen zin  remise te claimen voor 3x dezelfde stelling.
Ter bijkomende info: een arbiter hoeft niet de zet specifiek op de schrijven indien hij door de snelheid van het spelen b.v. niet kan volgen mag hij gewoon een streepje zetten als teken dat er een zet gedaan is.