woensdag 9 oktober 2013

Klok onterecht ingedrukt en zet teveel gerekend..

(Vraag van Bernard Logie)

Geachte,
Ik kreeg reeds verscheidene vragen in verband met de elektronische klokken.

Bijvoorbeeld:
De klok telt het aantal gespeelde zetten. Wanneer nu iemand de klok onterecht indrukt en daarna terug goed zet wordt een zet teveel gerekend. Volgens sommigen kan dit problemen opleveren in de tijdnoodfase.
Zelf ben ik arbiter C. Met deze klokken heb ik echter niet veel ervaring en heb liever de degelijke Gardens. Wat bijvoorbeeld als de batterij op is? Andere tips zijn zeker ook welkom.

Een digitale klok bezit ook een zettenteller. De arbiter kan het juiste aantal zetten terug instellen door middel van de notatiebriefjes. In het aangehaalde geval zou zowel van wit als van zwart een zet moeten afgetrokken worden in de zettenteller, let er wel op dat de hefboom in de juiste stand staat vooraleer de klok terug in gang wordt gezet.
Bij uitvallen van een klok (b.v. batterij) tijdens de partij moet de tijd (alsmede het aantal zetten) opnieuw door de arbiter op de nieuwe klok worden ingesteld. Hij moet dit zo nauwkeurig mogelijk doen en in samenspraak met de beide spelers. Regelmatig de kloktijden noteren alsmede het aantal uitgevoerde zetten van wit en zwart tijdens de partij(en)  geeft al een grotere kans op een juiste instelling.  Als beide spelers akkoord kunnen gaan met de nieuwe instelling dan kan de klok terug gestart worden.
En Garde klokken hebben ook hun gebreken. Digitale zijn juister. Het beste is de handleiding van de klok degelijk door te nemen en ervaring op te doen want deze zullen stilaan een verplichte klok worden.