zaterdag 27 september 2014

Promotiestuk in Art.7.5.a (nieuwe FIDE regels 01/07/2014)

In zijn blog haalt Brabo in "Promotie's" van vrijdag 29 aug 2014 aan dat ik bij de vermelding van wijziging van art.7.4.a naar 7.5.a. ik een belangrijk feit niet vermeld waarin hij gelijk heeft.
Ik zag het volgende over het hoofd:

2e paragraaf:
"Als de speler een pion heeft gespeeld naar de rij die het verst van zijn begin stelling is verwijderd, de klok heeft ingedrukt, maar de pion niet heeft vervangen door een nieuw stuk, dan is de zet onreglementair. de pion moet dan vervangen worden door een Dame van de zelfde kleur als de pion."

Dus m.a.w. eerst een promotiestuk kiezen en plaatsen vooraleer uw klok in te drukken.

Aanpassing art.11.3.b betreffende GSM op tornooien


Aanpassing van het artikel 11.3.b van de regels voor het schaakspel geldig vanaf 1 juli 2014

Tijdens het FIDE-congres van 2014 in Tromso werd door de Spelregel Commissie op vraag van het Anti Cheating  Committee de inhoud van het artikel 11.3.b. herbekeken.

In de notulen van de vergadering Tromso Anti Cheating Comité van 8 augustus 2014 werd het volgende opgenomen:
c. De Spelregel Commissie meld dat zij de regel 11.3.b van de FIDE-regels heeft aangepast op het verzoek van ACC .
De nieuwe tekst luidt:
Het is een speler verboden tijdens een spel om een mobiele telefoon, elektronische communicatie middelen of een apparaat welke in staat is schaakzetten te suggereren bij zich te hebben in de speelruimte. Echter de regels van de desbetreffende competitie kan toelaten dat zulke apparaten zich in zijn zak bevinden in volledig uitgeschakelde toestand! 
Het is een speler niet toegelaten een tas met dergelijk apparaat te dragen zonder toestemming van de arbiter. Wanneer wordt vastgesteld dat een speler zonder toestemming dergelijk iets bij zich heeft in de speelruimte dan is de partij voor de speler verloren en voor zijn tegenstrever gewonnen. De tornooiregels kunnen evenwel een minder ernstige straf bepalen.
De arbiter kan de speler indien hij dit nodig acht privé zijn/haar kleding, tassen of andere items inspecteren. De arbiter of een persoon door hem aangesteld om de speler te inspecteren zal van hetzelfde geslacht als de speler zijn.
Als een speler weigert mee te werken aan deze inspectie, moet de arbiter maatregelen nemen in overeenstemming  met artikel 12.9.
De definitieve wijziging aan deze FIDE-regels zal genomen worden door de FIDE algemene vergadering van 2014.
Door gebrek aan het vereiste aantal  was het niet mogelijk dat bovenstaande wijziging door de Tromso FIDE algemene vergadering werd goedgekeurd. Zij zal door de eerstvolgende AV worden goedgekeurd.
Gezien de belangrijke wijziging, en de periode tot wanneer de volgende AV van de FIDE zal plaats vinden te lang is, suggereert de  FIDE dat de arbiters de bovenstaande wijziging van het art.11.3.b. reeds toepassen tijdens alle tornooien die vanaf nu aan gehouden zullen worden.
De arbiters worden gevraagd om de bovenstaande wijziging van het art.11.3.b. van de Regels van het Schaakspel  toe te passen in al hun tornooien vanaf 1 oktober 2014.
De interpretatie van deze wijziging is als volgt:
In kleine schaaktornooien waar het de spelers niet mogelijk is om mobiele telefoons weg te laten uit de speelzaal en de organisatoren niet kunnen zorgen voor een aparte locatie om deze toestellen van alle spelers te verzamelen, hebben de arbiters nu de mogelijkheid door de nieuwe formulering van de toepassing van art.11.3.b. de spelers toe te laten deze toestellen volledig uitgeschakeld in hun zak te hebben.
De spelers dienen echter voor het starten van de ronde de arbiter op de hoogte te stellen dat zij zulke apparaten volledig uitgeschakeld in hun zak hebben!
Al het specifiek hierboven vermelde zal opgenomen worden in het tornooi reglement. De hoofdarbiter kan hierover een aankondiging maken voor het starten van de ronde.
Deze mogelijkheid is echter NIET geldig voor Wereld en continentale FIDE evenementen.
Takis Nikolopoulos
Voorzitter
FIDE Arbiters Commissie