zaterdag 27 september 2014

Promotiestuk in Art.7.5.a (nieuwe FIDE regels 01/07/2014)

In zijn blog haalt Brabo in "Promotie's" van vrijdag 29 aug 2014 aan dat ik bij de vermelding van wijziging van art.7.4.a naar 7.5.a. ik een belangrijk feit niet vermeld waarin hij gelijk heeft.
Ik zag het volgende over het hoofd:

2e paragraaf:
"Als de speler een pion heeft gespeeld naar de rij die het verst van zijn begin stelling is verwijderd, de klok heeft ingedrukt, maar de pion niet heeft vervangen door een nieuw stuk, dan is de zet onreglementair. de pion moet dan vervangen worden door een Dame van de zelfde kleur als de pion."

Dus m.a.w. eerst een promotiestuk kiezen en plaatsen vooraleer uw klok in te drukken.