zondag 20 december 2015


Een vraag over het toegelaten tempo voor eloverwerking:


Mijn schaakkring, heeft dit seizoen voor het clubkampioenschap een nieuw tempo ingevoerd: 1u45 knockout, m.a.w. zonder enige tijdstoevoeging à la Fischer.  Reden: huurgeld voor het lokaal na middernacht vermijden…

Mijn vraag is of dit wel reglementair is voor partijen die in aanmerking komen voor  de ELO berekening?

Antwoord:


Het tempo aangehaald is 105 min. DE KBSB volgt de FIDE regels. Deze regels spreken van 120 min, 90 min en 60 min onder bepaalde voorwaarden. Indien er gespeeld wordt met spelers <2200 elo is er geen probleem met deze tijd.

Zie de regels hieronder:
Wedstrijdreglementen KBSB 6 juni 2015

Artikel 12 - Welke competities en welke partijen tellen voor de quotering? a. Tempo Om in aanmerking te komen voor ELO-verwerking, moet elke speler minimaal één van de volgende speeltijden hebben om al zijn zetten te spelen, beschreven in de thans geldende FIDE-regels (punt B.02 punt 1.0 van het FIDE-handboek, “Rate of play” binnen “FIDE Rating Regulations”) (in de veronderstelling dat een partij 60 zetten duurt) Alle partijen waarbij alle zetten vlugger dienen gespeeld te worden dan de bovenvermelde opsomming, worden uitgesloten voor ELO-verwerking. Indien een aantal zetten binnen de eerste tijdscontrole dient gespecificeerd te worden, wordt aangeraden dat het 40 worde. Zo genieten de spelers van uniformiteit.

Fide regels punt B.02 punt  Rate of play Fide Rating regulations. (Vertaling)

1.Rating van een partij.Om een partij in aanmerking te laten komen voor een rating moet de partij van elke speler voldoen aan de minimum perioden waarin alle zetten uitgevoerd zijn, ervan uitgaand dat de partij 60 zetten duurt.
Indien ten minste één van de spelers in het toernooi een rating van 2200 of hoger heeft, moet elke speler minimum 120 minuten hebben.
Indien ten minste één van de spelers in het toernooi een rating van 1600 of hoger heeft, moet elke speler minimum 90 minuten hebben.
Wanneer alle spelers in het toernooi een rating hebben onder 1600, moet elke speler minimum 60 minuten hebben.
Wedstrijden gespeeld met alle zetten in een tempo sneller dan het bovenstaande zijn uitgesloten van de lijst.
Wanneer een bepaald aantal zetten is opgegeven voor de eerste tijdfase , zal deze 40 zetten bedragen.

woensdag 2 september 2015

Verloren of remise?
Vraag van Dhr. Jo Engels

gisteren heb ik het volgende meegemaakt:
Ik ging door de klok, tegenstander claimt de partij. Maar hij had alleen nog maar een loper en koning, ik had paard, pion en koning.


Is deze partij dan volgende het Fide-reglement verloren?? Of remise, ik dacht remise omdat hij geen mat potentieel meer had.


Artikel 6.9 van het Fide reglement invoege vanaf 1 juli 2014 bepaald dat de partij verloren is als het aantal voorgeschreven zetten niet zijn voltooid in de toegekende bedenktijd. Echter de partij zal remise verklaard worden als de stelling zodanig is dat de tegenstander de koning van de speler nooit kan matzetten, door welke reeks van zetten ook.
Hier zal de arbiter (of de spelers) moeten bekijken of in dit geval de stelling op het bord met koning en loper tegen koning, paard en pion mat potentieel bezit.