woensdag 26 september 2012

Waarom een arbitersblog ?

Bij officiële wedstrijden is in veel gevallen een arbiter (wedstrijdleider) aanwezig. Maar wanneer ik in de club of op andere plaatsen partijen volg merk ik regelmatig wel iets op dat in strijd is met onze wedstrijdreglementen. En als ze het al merken weten ze soms niet wat ze in die bepaalde situatie moeten doen.
Onze voorzitter haalde tijdens een gesprek aan dat leden vroegen om eens schaaklessen in te  richten, dat bracht mij op het idee om daaraan een bespreking van de wedstrijdregels te koppelen. Arbiters zijn er om alles in goede banen te leiden en de spelers waar nodig te helpen, maar van de spelers wordt ook verwacht dat zij deze wedstrijdregels kennen als ze achter het bord plaatsnemen.
De voorstelling op de bestuursvergadering viel in goede aarde, maar er was ook het besef dat in onze toch drukke schaakperioden niet zo vlot een dag te vinden was waarop het kon gebeuren. Het was toen dat ik aan een arbitersblog op de website dacht.
Na een tijdje nadenken besloot ik het toch maar te proberen. Ik ben in "bestendig verlof " lees pensioen en zoals men weet hebben wij zeer weinig tijd :-) maar ik wil mijn best doen er iets positief van te maken.

Ook al kent men de wedstrijdregels dan kan het al eens gebeuren dat er bepaalde gebeurtenissen op het bord plaats vinden waarbij men zich vragen stelt maar op het ogenblik zelf geen antwoorden weet. Een aanwezige arbiter kan een bepaalde beslissing genomen hebben waar men niet direct mee akkoord is en dan graag de mening van iemand anders heeft. Ik wil daar proberen op te antwoorden maar bedenk wel dat de uitleg van een" arbiter die niet aanwezig was"  een theoretische uitleg is en daarom eventueel niet wil zeggen dat de arbiter ter plaatse verkeerd oordeelde. Er zijn geen slechte arbiters, alleen goede en minder goede arbiters. En ik ga er van uit dat elke arbiter probeert in eer en geweten en met de hem op dat ogenblik bekende wedstrijdregels een juiste beslissing te nemen!

Met deze blog willen we spelers met vragen over de wedstrijdregels helpen, bepaalde regels die niet duidelijk zijn, waar moet op gelet worden bij remise stellingen, wanneer kan men remise claimen bij 3x dezelfde stelling enz..

Vragen staat vrij en ook andere arbiters zijn welkom om hun mening te geven! We kunnen alleen maar van elkaar leren en begrijpen waarom sommige beslissingen genomen zijn.

Zoals Geurt Gijssen een Nederlandse IA ooit eens zei: "wedstrijdleiders zijn er voor de spelers en niet omgekeerd"