donderdag 4 oktober 2012

03/08/2012 - Paul Koks: winstclaim bij onregematige zet.


Tijdens de match DD 5 - DSC 7 (mijn ploeg) 3½-4½ claimde een speler van DD winst bij het in schaakzetten van de koning door de DSC-er. Dit wordt onmiddellijk ontkracht door de wedstrijdleider, maar dat ontgaat de DSC-er in de emotie van de partij en hij geeft op.
Strikt genomen beëindigd opgeven de partij. Maar aan de andere kant is het gedrag van de DD-er storend gedrag, omdat er helemaal geen sprake kan zijn van winstclaim bij onreglementaire zet.
Kan ik als teamleider dan nog interrumperen, ondanks dat er opgegeven is?
Heb ik vorige week niet overwogen, omdat de stelling op dat moment positioneel ook verloren was door de DSC-er, in tegenstelling tot een vijftal zetten eerder.


Volgens de wedstrijdregels kan hier inderdaad geen winst geclaimd worden. Ik kan uit uw vraag niet opmaken of de speler van DD de winst opeiste voor of nadat de speler van DSC zijn klok indrukte. De wedstrijdregels bepalen in elk geval dat als een speler opgeeft het onmiddellijk de partij beëindigd (art 5.1b).

Wat betreft storend gedrag wegens winst claimen door de speler, mogelijk was hij niet op de hoogte dat deze claim in een gewone partij niet mogelijk is. Als dit éénmalig was (wat ik aanneem) is het moeilijk u te beroepen op art.12.6  (gedrag van de spelers) “Het is verboden de tegenstander, op welke wijze dan ook, af te leiden of te hinderen. Hieronder vallen ook onredelijke claims of onredelijke remisevoorstellen, of het maken van lawaai of het anderszins laten klinken van geluiden in het spelersgedeelte.”
Het behoord tot de verantwoordelijkheid van de aanwezige arbiter om hierin te oordelen. Als teamleider had u zeker die vraag kunnen stellen aan de arbiter, wij zijn er ook om spelers te helpen met vragen over de wedstrijdreglementen.