dinsdag 2 oktober 2012

Vraag van Tanguy over blitz en rapidpartijen op 30/09/2012:


 
Ik had een vraag over het reglement omtrent blitz en rapidpartijen.
Daar je vraag uit meerdere delen bestaat is het duidelijker als ik deze opdeel:
1. Als ik in Rapid een stuk aanraak maar daar niet mee kan spelen, dan kan ik deze toch terugzetten en een andere reglementaire zet spelen?
Als er voldoende arbiters aanwezig zijn bij rapidpartijen, dan zijn de wedstrijdregels van toepassing. Als er onvoldoende of geen arbiters aanwezig zijn dan zijn ook de wedstrijdregels van toepassing tenzij de “Regels voor Rapidschaak” het anders bepalen.
Artikel 4.5 van de wedstrijdregels bepaald dat als geen van de aangeraakte stukken kan worden verplaatst of geslagen, elke andere reglementaire zet is toegelaten.
2. In blitz ook tenzij ik schaak sta en dan moet ik toch mijn tegenstander erop verwijzen dat hij een onreglementaire zet speelt en ik dan de partij kan claimen.
Artikel B.3.c van de “Regels voor snel schaak” zegt dat een onregelmatige zet is voltooid zodra de klok van de tegenstander is op gang gebracht. De tegenstander mag daarna de winst claimen voor hij zelf een zet doet. Maar als hij de koning van de speler die de onregelmatige zet deed nooit kan mat zetten met welke reglementaire reeks van zetten ook,
mag de speler remise claimen voor hij zelf een zet doet. Eens de tegenstander zelf een zet heeft gedaan dan kan de onregelmatige zet NIET meer worden hersteld, tenzij zij dit onderling overeenkomen zonder ingrijpen van een arbiter.
Dus als er een koning schaak staat en er een andere zet gedaan wordt dan moet de arbiter onmiddellijk ingrijpen als deze aanwezig is, zoniet kan mits goedkeuring van beide spelers de situatie rechtgezet worden en verder gespeeld.

3. In blitz kan ik met weinig materiaal verder spelen tot de tijd verstreken is, maar hoe zit het nu met rapidpartijen?
Men kan altijd met weinig materiaal verder spelen. Als de tijd verstreken is dan is de partij ten einde. Weinig materiaal wil niet zeggen dat men geen mat kan geven. Het is aan de tegenstrever om eventueel remise te claimen en uit te leggen waarom. Hij moet dan ook een arbiter erbij roepen die beslist of de tegenstrever gelijk heeft.
4. Kan ik remise claimen en in welke geval? Het is me niet al te duidelijk. Bijvoorbeeld, tegenstander heeft twee paarden en koning of kan hij met 1 paard ook nog winst claimen?
 Winst kan men alleen claimen als de tegenstrever met een reglementair uitgevoerde zet is matgezet of kan matzetten. Er is een theoretische matstelling mogelijk met K en 2 paarden maar hoe je tot die matstelling kan komen mag je me steeds eens tonen J. K en 1 P is sowieso remise.
Er is ook een verschil tussen een remise voorstellen of een remise claimen. Als je vindt dat de stelling weinig uitzicht heeft kan je remise aanbieden. Driemaal dezelfde stelling zal moeilijk zijn in blitz of rapid gezien de zetten niet moeten genoteerd worden. Als de tegenstrever geen materiaal heeft om jou mat te zetten (bv. K en P) op een reglementaire wijze dan kan je remise claimen.  Als er een patstelling van de stukken op het bord staat zodat alleen de koning kan spelen en geen enkel stuk of pion doorgeraakt kan je ook remise claimen.
Tot slot nog enkele Regels voor Rapidschaak:
Rapidschaak is minstens 15 min en minder dan 60 min.
Zodra beide spelers drie zetten hebben voltooid kan geen claim meer ingediend worden voor onjuiste beginopstelling.
Als een koning en Dame verkeerd geplaatst zijn is rokade met deze koning niet toegestaan.
Een arbiter moet slechts een beslissing nemen als een of beide spelers dit hem vragen (art.4 uitvoeren van een zet).
De arbiter mag het vallen van een vlag niet melden. Als beide gevallen zijn mag hij dit wel melden.