zaterdag 10 november 2012

vraag 1 Brabo : afspraken prjzengeld


1) Als 2 spelers al dan niet tegen elkaar spelend, beslissen voor aanvang van de laatste ronde hun prijzengeld te delen zonder er sprake is van invloed op de resultaten, mag dit of niet. Indien niet op welke basis mag dit niet. Bijvoorbeeld 2 vrienden hebben samen lief en leed gedeeld in het tornooi (zelfde hotelkamer, feestjes,...) en beslissen om elkaar financieel te helpen door achteraf ongeacht de uitslagen de prijzen te delen. Ik wil er tevens op wijzen dat de USCF reglementen afwijken van de fide, zie 20L waar specifiek vermeld staat dat geen afspraken mogen worden gemaakt om prijzen te delen ongeacht het resultaat

Ik vind het een wat vreemde vraag. Zoals ik het hier lees, spreken twee vrienden af om als ze geld winnen dit samen te delen. Ze zijn blijkbaar niet van plan om op enige wijze de uitslagen te beïnvloeden.
Uiteindelijk wat spelers achteraf met hun gewonnen geld doen is hun zaak daar heeft niemand toch iets in te bepalen?
Het zou gans iets anders zijn als ze bewust een partij verliezen of remise spelen om invloed uit te oefenen op het verdelen van het prijzengeld. In dat geval denk ik dat de ethische code van de FIDE in voege treed zeker omdat de organisatie aangeeft volgens de FIDE regels te spelen en dus het al of niet doorgeven van de partijen daar geen invloed op heeft.

2.2.10  Bovendien worden  disciplinaire maatregelen zoals bepaald in de “Code of Ethics” genomen in geval van gebeurtenissen die leiden tot het in een ongunstig daglicht stellen van het schaakspel, FIDE of haar federaties en op deze manier hun reputatie schade aanbrengt.

2.2.10
In addition, disciplinary action in accordance with this Code of Ethics will be taken in cases of occurrences which cause the game of chess, FIDE or its federations to appear in an unjustifiable unfavorable light and in this way damage its reputation.