zaterdag 10 november 2012

Vraag 3 Brabo: bord verlaten wanneer je aan zet bent.


3) Is het toegelaten om het bord te verlaten wanneer je aan zet bent? Ik weet dat de fidereglementen niet toelaten om de speelzaal te verlaten maar ik weet niets af van het bord niet te verlaten. Ik doe soms mijn trui af en ga die ergens aan een kapstok ophangen of wanneer er gratis drankjes zijn in de speelkamer dan ga ik soms voor een moeilijke beslissing snel langs de dranktafel in mijn eigen bedenktijd. Ben ik hiermee in overtreding en moet ik hiermee wachten tot de tegenstander aan zet is?

Wanneer we de Engelse tekst bekijken die voor de FIDE de officiële tekst is dan lezen we:

“ 12.2 Players are not allowed to leave the ‘playing venue’ without permission from the arbiter. The playing venue is defined as the playing area, rest rooms, refreshment area, area set aside for smoking and other places as designated by the arbiter.

 The player having the move is not allowed to leave the playing area without permission of the arbiter.”

Art.12 bestaat dus uit twee delen men heeft het over “spelers” en de “speler aan zet”.
In het Nederlands staat er:

Spelers hebben geen toelating het speelgebied te verlaten zonder toestemming van de arbiter.  Met speelgebied wordt hier bedoeld de speelruimte (oppervlakte, gebied)  rookruimte, toiletten, koffiekamer enz.. dus alle ruimten aangeduid door de arbiter.

De laatste regel spreekt over:  de “speler aan zet” is niet toegelaten de “speelruimte” te verlaten zonder toestemming van de arbiter. Hier wordt dus met ruimte de speeltafel met bord en stukken bedoeld. Er wordt niet bepaald dat de speler op zijn stoel moet zitten maar hij moet dus wel bij zijn bord zijn.

Het verlaten van zijn bord terwijl men aan zet is kan ook door de tegenstrever beschouwd worden als minachting voor zijn partij en aanzien worden als onsportief gedrag.