zaterdag 10 november 2012

Vraag 2 Brabo: praten aan bord


2) Is het toegelaten om met de tegenstander te praten als je niemand stoort? Bij ons is het bijvoorbeeld de gewoonte om een drankje aan te bieden. Sommigen menen dat de fidereglementen dit niet toelaten maar ik zou niet weten welk fidereglement zoiets stelt.

Praten in een tornooi stoort steeds. En niet elke speler is ervan gediend dat men vraagt of hij een consumptie wenst en zal dit als storend ervaren. Uiteraard staat er niet expliciet in de regels dat men geen kopje koffie of een biertje mag aanbieden.

Art.12.6 van het wedstrijdreglement bepaald o.a. “Het is verboden de tegenstander, op welke wijze dan ook af te leiden of te hinderen.”
(12.6  It is forbidden to distract or annoy the opponent in any manner whatsoever.)  
Buiten de wedstrijdregels zijn er ook de tornooireglementen die eveneens het gedrag van spelers behandelen.